Paloturvakontti • Paloturvallinen varastokontti • Vaarallisten aineiden varastoinnissa • Öljyjen ja kemikaalien varastoinnissa • IKAPOL
+48 539 828 160
Paloturvakontti • Paloturvallinen varastokontti • Vaarallisten aineiden varastoinnissa • Öljyjen ja kemikaalien varastoinnissa • IKAPOL
+48 531 113 435
SERTIFIOINTI:

DIBt | CE | ISO 1090 | WPQR | ISO 9001 | ISO 3834

Paloturvakontti PALAVIEN NESTEIDEN VARASTOINTIIN

cLP-asetuksessa tarkoitetussa merkityksessä (HAPPO / PERINTEINEN / SOLE)

Pyroteknisten aineiden varastosäiliöt. Varastoitava aine: Räjähdystarvike on luokiteltava ryhmään. Käyttöturvallisuustiedotteen mukaiset varastointiparametrit. Yleisin säilytyslämpötila on 5-25 °C ympäri vuoden.

Paloturvakontti • Paloturvallinen varastokontti • Vaarallisten aineiden varastoinnissa • Öljyjen ja kemikaalien varastoinnissa • IKAPOL

TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA:
5-25°C przez cały rok

WANNA OCIEKOWA:
wkładka chemoodporna

Varastoitavien aineiden päästötyypin vuoksi erotamme kaksi päästötasoa ja olemme mukauttaneet sinulle kahdenlaisia säiliöitä:

AKTIIVINEN (1° päästö)

ovat säiliöitä, joissa esiintyy niin sanottuja jaksottaisia päästöjä. Säiliöihin voidaan mennä sisään, ja niissä voidaan suorittaa ajoittaista ylivuotoa, näytteenottoa tai muuta työtä. Tässä on kyse aktiivisesta tallennuksesta.  On suositeltavaa käyttää ovien lukitusta, joka pakottaa koko huoneen tuulettumaan ennen työntekijän astumista sisään. Lisätuuletuksen jälkeen lukko vapauttaa oven, ja sisään on turvallista mennä.

PASSIIVINEN (2 päästötasoa)

ovat säiliöitä, joissa ei ole ylivuotomahdollisuutta, eikä niihin liity työtä. Tämä on passiivista varastointia.

SÄILIÖN SUUNNITTELU:

Rakenne on valmistettu kokonaan vakaasta hitsatusta rakenteesta, suljetuista osista sertifioitua terästä.

SEINÄT / KATTO / OVET:

Sandwich-paneeleista valmistetut seinät ja katto – lämmöneristys. Täyttö mineraalivillalla. Yksilöllisesti valitut ovet.

TYTÄRYHTIÖT:

Lattia on valmistettu teräslevystä, joka on maalattu kemikaalinkestävillä maaleilla, irrotettavalla sinkityllä ritilällä, lattian kantavuus valitaan varastoitujen materiaalien mukaan. Lattia toimii öljysäiliönä. Lattia, jossa on kemikaalinkestävä muovisisäke.

LAITTEET:

Laitteita ohjataan automaation avulla, ja ne toimivat ilman ihmisen toimenpiteitä. Lisäksi laitteet valitaan sen mukaan, millainen lämpötila- ja kosteustaso kontissa on säilytettävä ympäri vuoden.

SÄILIÖN SUUNNITTELU

• KAKSITOIMINEN ILMASTOINTILAITE, JOSSA ON LÄMMITYS- JA JÄÄHDYTYSVAIHTOEHTO
• LÄMMITIN (JOKA TUKEE ILMASTOINTILAITETTA)
• VENTILATOR​
• LOOGINEN ILMANVAIHDON OHJAUSJÄRJESTELMÄ GAZEX
• TOIMINTAHÄIRIÖN ILMOITTAMINEN VENTILATOR

TARJOAMME DOKUMENTAATIOTA:

– rakennesuunnittelu määritellyillä tuuli- ja lumikuormilla

– rakenteiden staattinen laskenta

– sähköalan alihankintasuunnittelu

– sähköasennusten hyväksynnän dokumentointi (sähkömittaukset)

– kertomus mekaanisen ilmanvaihdon tehokkuuden mittaamisesta

– hätämenettely säiliön sisällä tapahtuvan vuodon varalta

– vuototestiraportti öljysäiliölle EN ISO 3452-1:2013-08

Vaarallisten aineiden varastoinnissa

Paloturvakontti

Vaarallisten aineiden varastoinnissa

Yrityksemme tarjoaa asiantuntevaa neuvontaa sekä varastointitarpeiden, säiliön koon ja tyypin että erityislaitteiden tarpeen määrittämisessä, jotta kemikaalit voidaan varastoida turvallisesti sekä ihmisten että ympäristön kannalta.

Kaikki säiliöt luodaan yksilöllisten säilytystarpeiden mukaan, lämpötila-alueen, sallitun kosteuden ja säilytettävien kemikaalien koon mukaan.

Tätä tuoteryhmää varten olemme kehittäneet EX-varustettuja varastosäiliöitä ATEX-direktiivin 2014/34/EU mukaisesti. Laitteet toimivat ilman ihmisen toimenpiteitä.

Kemikaalinkestävä insertti tippalokerossa – automatiikka ohjaa toimintaa ja tarpeen mukaan lämmitys- tai jäähdytyslaitteet kytkeytyvät päälle.

Räjähteet on luokiteltava ryhmään. Käyttöturvallisuustiedotteen mukaiset varastointiparametrit. Useimmiten säilytyslämpötila on 5-25 °C.

CLP-asetuksessa ja 14. joulukuuta 2012 annetussa jätelaissa (UO2) (säädöskokoelma 2018, kohta 992, sellaisena kuin se on muutettuna) tarkoitetulla tavalla. Jäteastioita voidaan valmistaa eristämättömänä versiona, jossa on painovoimainen ilmanvaihto.

Orgaanisten peroksidien valmistajien ja jakelijoiden keskuudessa on kasvava suuntaus viitata Yhdysvalloissa ja Kanadassa voimassa oleviin standardeihin US NFPA 430 ja US NFPA 432.

Kaupallinen tarjous laaditaan ainoastaan englanniksi.
-
The commercial offer is prepared only in English.

This will close in 3 seconds