Paloturvakontti • Paloturvallinen varastokontti • Vaarallisten aineiden varastoinnissa • Öljyjen ja kemikaalien varastoinnissa • IKAPOL
+48 539 828 160
Paloturvakontti • Paloturvallinen varastokontti • Vaarallisten aineiden varastoinnissa • Öljyjen ja kemikaalien varastoinnissa • IKAPOL
+48 531 113 435
SERTIFIOINTI:

DIBt | CE | ISO 1090 | WPQR | ISO 9001 | ISO 3834

Paloturvakontti pyroteknisten aineiden varastointiin

Pyroteknisten aineiden varastosäiliöt. Varastoitu aine: Räjähdysaine on luokiteltava ryhmään. Käyttöturvallisuustiedotteen mukaiset varastointiparametrit. Yleisin säilytyslämpötila on 5-25 °C ympäri vuoden.

SÄILYTYSOLOSUHTEET (oikeusperusta):

Talousministerin asetus, annettu 27 päivänä lokakuuta 2010, räjähteiden, aseiden, ampumatarvikkeiden ja sotilas- ja poliisikäyttöön tarkoitettujen tuotteiden varastotiloista ja -tiloista.

Puolan tasavallan lakikokoelma, kehitysministerin ilmoitus 22. tammikuuta 2016 talous-, työ- ja sosiaaliministerin asetuksen konsolidoidun tekstin julkaisemisesta, joka koskee työturvallisuutta ja -terveyttä räjähteiden, mukaan lukien pyrotekniset tuotteet, tuotannossa, yrityksen sisäisessä kuljetuksessa ja liikkeessä.

Laki siviilikäyttöön tarkoitetuista räjähteistä, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2002.

Infrastruktuuriministerin 12. huhtikuuta 2002 antaman asetuksen konsolidoitu teksti rakennusten ja niiden sijainnin teknisistä edellytyksistä vuonna 2018.

Paloturvakontti • Paloturvallinen varastokontti • Vaarallisten aineiden varastoinnissa • Öljyjen ja kemikaalien varastoinnissa • IKAPOL

SÄILYTYSLÄMPÖTILA:
5-25°C ympäri vuoden

Paloturvakontti • Paloturvallinen varastokontti • Vaarallisten aineiden varastoinnissa • Öljyjen ja kemikaalien varastoinnissa • IKAPOL
IKAPOL MÄÄRITTÄÄ SEURAAVAT ALAJAKSOT:

Varaston odotettu palokuorman tiheys ja siten vaadittu etäisyys rakennuksista.

Määritä, tarvitaanko tiettyä palokuormaa varten ylimääräistä vapaasti seisovaa palo-osastointiseinää.

Palonkestävyysluokkavaatimukset.

Määritä, muodostuuko kuvattu alue ja varastointitapa huomioon ottaen räjähdysvaarallinen ilmaseos. Kaikkien säiliömateriaalien on oltava palamattomia.

Lattian on oltava sähköstaattisesti suojattu ja maadoitettu.

Palonilmaisujärjestelmä kontin sisällä – optinen savunilmaisin ja tekstiviesti-ilmoitus. Ilmanvaihdon on oltava mekaaninen. Säädettävä EX-tuuletin, ennen sisääntuloa on aktivoitava 30 sekunnin oven vapautuslukko, jotta säiliö voidaan tuulettaa turvallisesti. Varmista, että ilman lämpötila on alle 30 astetta, jos käytät ilmastointia.

Sisälämpötila on mitattava, ilmoitettava ja kirjattava. Datalogger – lämpötilan mittaus, tietojen tallennus (online-ohjelman asennus ja tallennus valitulle tietokoneelle) sekä tekstiviesti-ilmoitus.

Rakennus on suojattava salamoita vastaan.

Ulospäin avautuva pako-ovi, jossa on rullalukko.

Säiliöön pääsyä on valvottava, sisäänpääsykirja.

Säiliön ovien ja itse varastotilan on oltava riittävän suuret, jotta niitä voidaan käsitellä vapaasti kuljetuksen aikana.
EX-pistorasia kontin sisällä ja mahdollisen generaattorin pistorasia ulkopuolella.
Sammutusjärjestelmän tarve.

Kehitysministerin 22. tammikuuta 2016 päivätty ilmoitus &44.
Talousministerin asetus, annettu 27 päivänä lokakuuta 2010 &11 kohta 3

Vaarallisten aineiden varastoinnissa

Paloturvakontti

Vaarallisten aineiden varastoinnissa

Yrityksemme tarjoaa asiantuntevaa neuvontaa sekä varastointitarpeiden, säiliön koon ja tyypin että erityislaitteiden tarpeen määrittämisessä, jotta kemikaalit voidaan varastoida turvallisesti sekä ihmisten että ympäristön kannalta.

Kaikki säiliöt luodaan yksilöllisten säilytystarpeiden mukaan, lämpötila-alueen, sallitun kosteuden ja säilytettävien kemikaalien koon mukaan.

Tätä tuoteryhmää varten olemme kehittäneet EX-varustettuja varastosäiliöitä ATEX-direktiivin 2014/34/EU mukaisesti. Laitteet toimivat ilman ihmisen toimenpiteitä.

Kemikaalinkestävä insertti tippalokerossa – automatiikka ohjaa toimintaa ja tarpeen mukaan lämmitys- tai jäähdytyslaitteet kytkeytyvät päälle.

Räjähteet on luokiteltava ryhmään. Käyttöturvallisuustiedotteen mukaiset varastointiparametrit. Useimmiten säilytyslämpötila on 5-25 °C.

CLP-asetuksessa ja 14. joulukuuta 2012 annetussa jätelaissa (UO2) (säädöskokoelma 2018, kohta 992, sellaisena kuin se on muutettuna) tarkoitetulla tavalla. Jäteastioita voidaan valmistaa eristämättömänä versiona, jossa on painovoimainen ilmanvaihto.

Orgaanisten peroksidien valmistajien ja jakelijoiden keskuudessa on kasvava suuntaus viitata Yhdysvalloissa ja Kanadassa voimassa oleviin standardeihin US NFPA 430 ja US NFPA 432.

Kaupallinen tarjous laaditaan ainoastaan englanniksi.
-
The commercial offer is prepared only in English.

This will close in 3 seconds