Paloturvakontti • Paloturvallinen varastokontti • Vaarallisten aineiden varastoinnissa • Öljyjen ja kemikaalien varastoinnissa • IKAPOL
+48 539 828 160
Paloturvakontti • Paloturvallinen varastokontti • Vaarallisten aineiden varastoinnissa • Öljyjen ja kemikaalien varastoinnissa • IKAPOL
+48 531 113 435
SERTIFIOINTI:

DIBt | CE | ISO 1090 | WPQR | ISO 9001 | ISO 3834

Määräykset – vaarallisten aineiden varastointi

Määräykset – vaarallisten aineiden varastointi

Määräykset - vaarallisten aineiden varastointi

Vaarallisten aineiden varastointi on haitallista ihmisille, laitteille ja aiheuttaa lisäksi palo- ja räjähdysvaaran. Siksi varastoitujen vaarallisten aineiden asianmukainen toiminta on tärkeää. Tämä takaa varastossa ja sen läheisyydessä työskentelevien turvallisuuden.

Vaarallisten aineiden varastointia koskevissa asetuksissa keskitytään erityisesti räjähteisiin, petrokemikaaleja ja orgaanisiin peroksideihin. Muiden vaarallisten materiaalien varastointi suoritetaan suunnittelijoiden ja insinöörien tietämyksen ja kokemuksen perusteella. Laitokset, joissa on vaarallisia aineita sisältäviä kemiallisia varastoja, noudattavat turvallisen varastoinnin periaatteita ja varmistavat siten kaikkien työntekijöiden ja ympäristön turvallisuuden. Toisaalta yrityksillä ja yrityksillä on vaikeuksia, joissa vaarallisten aineiden varastointi tapahtuu lisäksi asianmukaisten erikoistuneiden säiliöiden ja kemiallisten säiliöiden kautta.

Työnantaja tai varastonhoitaja on velvollinen täyttämään vaarallisten aineiden varastointia koskevat lakisääteiset vaatimukset. Tärkeimmät niistä ovat:
– työturvallisuutta, -terveyttä, palontorjuntaa ja vaarallisten aineiden käsittelyä koskevien säännösten tuntemus,
– varaston varustaminen palontorjuntajärjestelmillä, palontorjuntalaitteilla, säännöllisten tarkastusten ja huollon suorittaminen,
– vaarallisten aineiden varastointiin ja kuljetukseen varastossa liittyvä jatkuva valvonta,
– huolehtia vaarallisten aineiden asianmukaisesta teknisestä kunnosta,
– vaarallisten aineiden asianmukainen merkitseminen varaston tiloissa,
– työturvallisuutta, -terveyttä, palontorjuntaa ja vaarallisten aineiden käsittelyä koskevan koulutuksen järjestäminen ja järjestäminen.
– varaston kunnostustöiden valvonta.

Varaston työntekijöille on myös valmisteltu erityistehtäviä, jotka vaikuttavat vaarallisten aineiden turvalliseen varastointiin. Näitä ovat:
– työturvallisuutta, -terveyttä, palontorjuntaa ja vaarallisten aineiden käsittelyä koskevien säännösten tuntemus,
– varaston vikojen ilmoittaminen ja poistaminen
– osallistuminen koulutus- ja pelastusoperaatioihin
– henkilönsuojainten ja kollektiivisten suojavarusteiden hoito.

Määräykset luokittelevat yksittäiset vaaralliset aineet ja määrittävät, miten ne varastoidaan. Muut koskevat työntekijän varastonpitäjän tehtäviä.

Ikapol tarjoaa meille tuotteita, jotka huolehtivat tehokkaasti terveydelle vaarallisista materiaaleista ja aineista työskentelevien työntekijöiden turvallisuudesta.

artikkelin lähde: www.ikapol.net
Aiheeseen liittyvät viestit:

Kaupallinen tarjous laaditaan ainoastaan englanniksi.
-
The commercial offer is prepared only in English.

This will close in 3 seconds